NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
241 Kronoberg

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 255 5.7% 27 0.6% 6 0.1% 1 0.0% 3 0.1% 1 0.0% 4163 93.4% 4456 100.0%
ASCUS 70 33.0% 26 12.3% 30 14.2% . . . . 3 1.4% 83 39.2% 212 100.0%
LSIL 58 27.5% 71 33.6% 36 17.1% . . . . 1 0.5% 45 21.3% 211 100.0%
Körtelcellsatypi 2 25.0% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% . . . . 3 37.5% 8 100.0%
Atypi av oklar celltyp 2 20.0% . . 4 40.0% . . 2 20.0% . . 2 20.0% 10 100.0%
ASC-H 10 16.4% 6 9.8% 42 68.9% . . . . . . 3 4.9% 61 100.0%
HSIL 4 3.8% 3 2.9% 95 90.5% . . 2 1.9% . . 1 1.0% 105 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . . . 2 40.0% . . 3 60.0% 5 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . . . 1 100.0% 1 100.0%
Skivepitelcancer 1 100.0% . . . . . . . . . . . . 1 100.0%
Totalt 402 7.9% 134 2.6% 214 4.2% 2 0.0% 9 0.2% 5 0.1% 4304 84.9% 5070 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M83803, M84423, M89803