NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
251 Kalmar

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 148 2.2% 139 2.1% 24 0.4% 1 0.0% 5 0.1% 52 0.8% 6212 94.4% 6581 100.0%
ASCUS 38 8.0% 132 27.7% 37 7.8% . . . . 41 8.6% 229 48.0% 477 100.0%
LSIL 24 5.1% 173 36.7% 77 16.3% . . . . 28 5.9% 169 35.9% 471 100.0%
Körtelcellsatypi 1 4.0% 10 40.0% 2 8.0% 1 4.0% . . 5 20.0% 6 24.0% 25 100.0%
Atypi av oklar celltyp 4 10.8% 11 29.7% 4 10.8% 1 2.7% 2 5.4% 8 21.6% 7 18.9% 37 100.0%
ASC-H 1 0.7% 26 18.3% 101 71.1% 1 0.7% 3 2.1% 2 1.4% 8 5.6% 142 100.0%
HSIL . . 11 8.0% 111 81.0% 2 1.5% 8 5.8% 1 0.7% 4 2.9% 137 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 2 18.2% 5 45.5% . . 4 36.4% 11 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 4 57.1% . . . . . . 3 42.9% 7 100.0%
Totalt 216 2.7% 502 6.4% 360 4.6% 8 0.1% 23 0.3% 137 1.7% 6642 84.2% 7888 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80009, M80106, M80703, M81403, M81406, M81409