NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
251 Kalmar

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 259 1.6% 90 0.5% . . 13 0.1% . . 2 0.0% 14 0.1% 16243 97.7% 16621 100.0%
ASCUS 65 8.4% 85 11.0% . . 56 7.3% 1 0.1% . . 18 2.3% 546 70.8% 771 100.0%
CIN1 52 9.4% 152 27.5% 1 0.2% 71 12.9% . . . . 11 2.0% 265 48.0% 552 100.0%
Körtelcellsatypi 7 30.4% 6 26.1% . . . . 1 4.3% 2 8.7% 2 8.7% 5 21.7% 23 100.0%
Atypi av oklar celltyp 12 22.2% 18 33.3% . . 7 13.0% . . 1 1.9% 3 5.6% 13 24.1% 54 100.0%
ASC-H 6 3.5% 26 15.1% . . 126 73.3% 2 1.2% 3 1.7% 2 1.2% 7 4.1% 172 100.0%
CIN3 1 0.5% 8 4.2% . . 165 86.4% 2 1.0% 5 2.6% 1 0.5% 9 4.7% 191 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . 3 25.0% 5 41.7% 4 33.3% . . . . 12 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 2 33.3% . . 1 16.7% . . 3 50.0% 6 100.0%
Totalt 402 2.2% 385 2.1% 1 0.0% 443 2.4% 11 0.1% 18 0.1% 51 0.3% 17091 92.9% 18402 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80109, M80703, M81401, M81403, M81409, M84613