NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
271 Blekinge

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 183 5.4% 43 1.3% 5 0.1% . . . . . . 3150 93.2% 3381 100.0%
ASCUS 58 16.4% 72 20.3% 19 5.4% . . . . 1 0.3% 204 57.6% 354 100.0%
LSIL 47 15.0% 114 36.4% 42 13.4% . . . . 1 0.3% 109 34.8% 313 100.0%
Körtelcellsatypi 2 33.3% 1 16.7% . . 1 16.7% . . . . 2 33.3% 6 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . 1 50.0% . . . . . . 1 50.0% 2 100.0%
ASC-H 8 22.9% 8 22.9% 16 45.7% . . 1 2.9% . . 2 5.7% 35 100.0%
HSIL 4 4.4% 10 11.0% 71 78.0% . . 2 2.2% . . 4 4.4% 91 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 2 100.0% . . . . . . 2 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 2 40.0% . . 3 60.0% . . . . 5 100.0%
Totalt 302 7.2% 248 5.9% 156 3.7% 3 0.1% 6 0.1% 2 0.0% 3472 82.9% 4189 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403