NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
777 Skåne

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1193 3.5% 59 0.2% 9 0.0% 1 0.0% 5 0.0% 15 0.0% 32521 96.2% 33803 100.0%
ASCUS 1451 30.4% 393 8.2% 126 2.6% 9 0.2% 2 0.0% 74 1.6% 2713 56.9% 4768 100.0%
LSIL 916 26.7% 695 20.2% 254 7.4% 4 0.1% 2 0.1% 78 2.3% 1487 43.3% 3436 100.0%
Körtelcellsatypi 46 39.0% 5 4.2% 3 2.5% 22 18.6% 4 3.4% . . 38 32.2% 118 100.0%
Atypi av oklar celltyp 20 57.1% . . 1 2.9% 1 2.9% 1 2.9% 1 2.9% 11 31.4% 35 100.0%
ASC-H 105 20.2% 100 19.2% 233 44.7% 12 2.3% 7 1.3% 6 1.2% 58 11.1% 521 100.0%
HSIL 42 6.7% 58 9.2% 456 72.4% 10 1.6% 12 1.9% 8 1.3% 44 7.0% 630 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom 1 3.6% . . . . 14 50.0% 7 25.0% . . 6 21.4% 28 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . 5 100.0% . . . . 5 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . 3 60.0% . . 2 40.0% 5 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 4 20.0% . . 12 60.0% . . 4 20.0% 20 100.0%
Totalt 3774 8.7% 1310 3.0% 1086 2.5% 73 0.2% 60 0.1% 182 0.4% 36884 85.0% 43369 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80001, M80009, M80703, M81403, M83803, M84413, M85603