NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
411 Lund

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1088 2.9% 80 0.2% . . 10 0.0% 1 0.0% 10 0.0% 16 0.0% 36127 96.8% 37332 100.0%
ASCUS 925 26.3% 389 11.1% . . 144 4.1% 3 0.1% 2 0.1% 48 1.4% 2004 57.0% 3515 100.0%
CIN1 653 23.4% 523 18.8% 3 0.1% 252 9.0% 3 0.1% 3 0.1% 50 1.8% 1300 46.6% 2787 100.0%
Körtelcellsatypi 25 30.1% 2 2.4% . . 3 3.6% 13 15.7% 9 10.8% 3 3.6% 28 33.7% 83 100.0%
Atypi av oklar celltyp 12 36.4% 3 9.1% . . 5 15.2% 2 6.1% 2 6.1% . . 9 27.3% 33 100.0%
ASC-H 84 16.9% 70 14.1% . . 254 51.1% 9 1.8% 3 0.6% 9 1.8% 68 13.7% 497 100.0%
CIN3 57 6.3% 62 6.8% 1 0.1% 631 69.3% 18 2.0% 35 3.8% 12 1.3% 94 10.3% 910 100.0%
Adenocarcinom 6 11.8% 1 2.0% . . 1 2.0% 20 39.2% 10 19.6% 3 5.9% 10 19.6% 51 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . 2 50.0% . . 2 50.0% 4 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 3 23.1% . . 6 46.2% . . 4 30.8% 13 100.0%
Totalt 2850 6.3% 1130 2.5% 4 0.0% 1303 2.9% 69 0.2% 82 0.2% 141 0.3% 39646 87.7% 45225 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80413, M80703, M81401, M81403, M81406, M83803, M85603, M89803