NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
421 Halland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 414 4.3% 33 0.3% 4 0.0% . . 2 0.0% 4 0.0% 9276 95.3% 9733 100.0%
ASCUS 604 33.3% 217 12.0% 69 3.8% 3 0.2% 1 0.1% 10 0.6% 911 50.2% 1815 100.0%
LSIL 142 25.9% 169 30.8% 59 10.7% 1 0.2% 1 0.2% 9 1.6% 168 30.6% 549 100.0%
Körtelcellsatypi 8 47.1% . . 1 5.9% 2 11.8% 3 17.6% 1 5.9% 2 11.8% 17 100.0%
Atypi av oklar celltyp 19 44.2% 7 16.3% 6 14.0% 3 7.0% 1 2.3% 2 4.7% 5 11.6% 43 100.0%
ASC-H 41 26.3% 42 26.9% 62 39.7% 2 1.3% 3 1.9% . . 6 3.8% 156 100.0%
HSIL 17 7.7% 24 10.9% 168 76.0% 3 1.4% 4 1.8% 1 0.5% 4 1.8% 221 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Adenocarcinom 1 50.0% . . . . . . 1 50.0% . . . . 2 100.0%
Totalt 1246 9.9% 492 3.9% 369 2.9% 14 0.1% 17 0.1% 27 0.2% 10372 82.7% 12537 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403, M82463, M85006