NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
501 Göteborg

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1025 3.3% 413 1.3% 1 0.0% 53 0.2% 1 0.0% 3 0.0% 9 0.0% 29499 95.1% 31004 100.0%
ASCUS 792 20.2% 898 22.9% 7 0.2% 323 8.3% 1 0.0% 5 0.1% 18 0.5% 1869 47.8% 3913 100.0%
CIN1 150 16.9% 326 36.8% 5 0.6% 179 20.2% . . 1 0.1% . . 226 25.5% 887 100.0%
Körtelcellsatypi 8 21.1% 9 23.7% . . . . 6 15.8% 4 10.5% . . 11 28.9% 38 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . . . . . 2 40.0% 1 20.0% 1 20.0% 1 20.0% 5 100.0%
ASC-H 26 11.9% 43 19.7% 3 1.4% 123 56.4% 1 0.5% 4 1.8% 5 2.3% 13 6.0% 218 100.0%
CIN2 . . . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
CIN3 34 6.1% 78 14.0% 6 1.1% 394 70.6% 10 1.8% 14 2.5% 2 0.4% 20 3.6% 558 100.0%
Adenocarcinom 1 9.1% . . . . 2 18.2% 2 18.2% 2 18.2% . . 4 36.4% 11 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% . . . . 2 100.0%
Totalt 2036 5.6% 1767 4.8% 22 0.1% 1076 2.9% 23 0.1% 35 0.1% 35 0.1% 31643 86.4% 36637 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M83803