NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
501 Sahlgrenska

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1225 4.9% 537 2.2% 45 0.2% 3 0.0% 5 0.0% 16 0.1% 22970 92.6% 24801 100.0%
ASCUS 1074 23.2% 1361 29.4% 379 8.2% 7 0.2% 7 0.2% 17 0.4% 1786 38.6% 4631 100.0%
LSIL 97 15.7% 264 42.8% 96 15.6% . . . . 2 0.3% 158 25.6% 617 100.0%
Körtelcellsatypi 14 28.6% 12 24.5% 9 18.4% 3 6.1% 7 14.3% . . 4 8.2% 49 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 50.0% . . 1 50.0% . . . . . . . . 2 100.0%
ASC-H 10 5.3% 44 23.3% 122 64.6% 1 0.5% 6 3.2% . . 6 3.2% 189 100.0%
HSIL 18 4.7% 54 14.2% 287 75.7% 2 0.5% 10 2.6% . . 8 2.1% 379 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom 1 5.9% 1 5.9% 2 11.8% 4 23.5% 5 29.4% . . 4 23.5% 17 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% . . . . 2 100.0%
Totalt 2440 8.0% 2273 7.4% 942 3.1% 20 0.1% 41 0.1% 35 0.1% 24936 81.3% 30687 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80001, M80703, M80706, M81403, M84616