NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
511 Trollhättan

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 281 5.9% 36 0.8% 10 0.2% 1 0.0% 4 0.1% 9 0.2% 4444 92.9% 4785 100.0%
ASCUS 151 31.7% 63 13.2% 45 9.5% . . . . 4 0.8% 213 44.7% 476 100.0%
LSIL 83 24.2% 102 29.7% 64 18.7% 1 0.3% . . 6 1.7% 87 25.4% 343 100.0%
Körtelcellsatypi 15 44.1% 4 11.8% . . 3 8.8% 2 5.9% 1 2.9% 9 26.5% 34 100.0%
Atypi av oklar celltyp 5 41.7% 2 16.7% 1 8.3% 1 8.3% 1 8.3% . . 2 16.7% 12 100.0%
ASC-H 23 29.1% 13 16.5% 36 45.6% . . 2 2.5% 2 2.5% 3 3.8% 79 100.0%
HSIL 20 10.6% 15 7.9% 141 74.6% 3 1.6% 6 3.2% . . 4 2.1% 189 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% 2 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 2 66.7% . . 1 33.3% . . . . 3 100.0%
Totalt 578 9.8% 235 4.0% 299 5.0% 9 0.2% 18 0.3% 22 0.4% 4763 80.4% 5924 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80203, M80703, M81403, M83803, M96803