NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
511 Trollhättan

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 356 2.2% 42 0.3% . . 10 0.1% . . 2 0.0% 3 0.0% 16064 97.5% 16477 100.0%
ASCUS 101 16.7% 64 10.6% 2 0.3% 36 6.0% 1 0.2% 1 0.2% 3 0.5% 397 65.6% 605 100.0%
CIN1 70 19.7% 52 14.6% 6 1.7% 75 21.1% 1 0.3% . . 3 0.8% 148 41.7% 355 100.0%
Körtelcellsatypi 15 42.9% 6 17.1% . . 1 2.9% . . 3 8.6% . . 10 28.6% 35 100.0%
Atypi av oklar celltyp 4 50.0% 1 12.5% . . . . . . . . . . 3 37.5% 8 100.0%
ASC-H 11 27.5% 6 15.0% . . 17 42.5% . . 2 5.0% . . 4 10.0% 40 100.0%
CIN2 1 33.3% . . . . 2 66.7% . . . . . . . . 3 100.0%
CIN3 20 10.9% 18 9.8% 2 1.1% 127 69.4% 2 1.1% 7 3.8% 2 1.1% 5 2.7% 183 100.0%
Totalt 578 3.3% 189 1.1% 10 0.1% 268 1.5% 4 0.0% 15 0.1% 11 0.1% 16631 93.9% 17706 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81401, M81403, M81406, M84613