NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
521 Borås

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 358 1.9% 38 0.2% 1 0.0% 6 0.0% 1 0.0% 2 0.0% 3 0.0% 18045 97.8% 18454 100.0%
ASCUS 133 17.4% 71 9.3% 1 0.1% 57 7.5% . . . . 5 0.7% 498 65.1% 765 100.0%
CIN1 47 14.6% 95 29.5% 2 0.6% 40 12.4% . . . . 3 0.9% 135 41.9% 322 100.0%
Körtelcellsatypi 12 44.4% 2 7.4% . . 2 7.4% 2 7.4% 2 7.4% 1 3.7% 6 22.2% 27 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 33.3% . . . . . . . . . . . . 2 66.7% 3 100.0%
ASC-H 10 16.7% 5 8.3% . . 32 53.3% 3 5.0% 2 3.3% 1 1.7% 7 11.7% 60 100.0%
CIN3 18 6.4% 20 7.1% . . 221 78.1% 4 1.4% 9 3.2% . . 11 3.9% 283 100.0%
Adenocarcinom 1 14.3% . . . . . . 1 14.3% 2 28.6% . . 3 42.9% 7 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 2 66.7% . . 1 33.3% 3 100.0%
Totalt 580 2.9% 231 1.2% 4 0.0% 358 1.8% 11 0.1% 19 0.1% 13 0.1% 18708 93.9% 19924 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M84603, M85603