NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
521 Borås

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 279 3.4% 29 0.3% 7 0.1% . . 2 0.0% 2 0.0% 8001 96.2% 8320 100.0%
ASCUS 309 22.4% 140 10.2% 53 3.8% 2 0.1% 3 0.2% 7 0.5% 865 62.7% 1379 100.0%
LSIL 54 21.7% 48 19.3% 32 12.9% . . . . 1 0.4% 114 45.8% 249 100.0%
Körtelcellsatypi 9 36.0% . . 2 8.0% . . 1 4.0% 1 4.0% 12 48.0% 25 100.0%
Atypi av oklar celltyp 2 22.2% . . . . . . . . . . 7 77.8% 9 100.0%
ASC-H 18 20.0% 16 17.8% 41 45.6% 4 4.4% 2 2.2% . . 9 10.0% 90 100.0%
HSIL 17 7.8% 25 11.5% 158 72.8% 2 0.9% 6 2.8% . . 9 4.1% 217 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . 1 25.0% . . . . 3 75.0% . . . . 4 100.0%
Adenocarcinom 1 33.3% . . . . . . 1 33.3% . . 1 33.3% 3 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 3 42.9% . . 4 57.1% . . . . 7 100.0%
Totalt 689 6.7% 259 2.5% 296 2.9% 8 0.1% 22 0.2% 11 0.1% 9018 87.5% 10303 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80203, M80703, M81403, M83803, M84006