NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
531 Skövde

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 625 5.6% 200 1.8% 28 0.3% 2 0.0% 3 0.0% 5 0.0% 10254 92.2% 11117 100.0%
ASCUS 391 31.2% 272 21.7% 150 12.0% 1 0.1% 5 0.4% 6 0.5% 430 34.3% 1255 100.0%
LSIL 119 20.7% 168 29.2% 139 24.1% 2 0.3% 1 0.2% 2 0.3% 145 25.2% 576 100.0%
Körtelcellsatypi 9 33.3% 2 7.4% 4 14.8% 4 14.8% 5 18.5% . . 3 11.1% 27 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . . . 1 100.0% . . . . . . 1 100.0%
ASC-H 8 9.4% 12 14.1% 56 65.9% . . 3 3.5% . . 6 7.1% 85 100.0%
HSIL 2 1.7% 9 7.6% 95 80.5% 3 2.5% 7 5.9% . . 2 1.7% 118 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 2 28.6% 1 14.3% . . 4 57.1% 7 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . 2 50.0% . . 2 50.0% 4 100.0%
Totalt 1154 8.7% 663 5.0% 472 3.6% 15 0.1% 28 0.2% 13 0.1% 10846 82.2% 13191 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M83803, M84413, M84613, M85603