NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
531 Skövde

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 765 3.3% 96 0.4% . . 28 0.1% . . 6 0.0% 7 0.0% 22111 96.1% 23013 100.0%
ASCUS 418 26.7% 223 14.2% . . 166 10.6% . . 6 0.4% 5 0.3% 749 47.8% 1567 100.0%
CIN1 147 22.2% 167 25.2% 2 0.3% 170 25.6% 2 0.3% 3 0.5% 2 0.3% 170 25.6% 663 100.0%
Körtelcellsatypi 20 52.6% 5 13.2% . . 2 5.3% 3 7.9% 2 5.3% . . 6 15.8% 38 100.0%
ASC-H 18 12.2% 13 8.8% 1 0.7% 98 66.2% 2 1.4% 8 5.4% 1 0.7% 7 4.7% 148 100.0%
CIN3 13 9.0% 18 12.4% 1 0.7% 99 68.3% 1 0.7% 5 3.4% 1 0.7% 7 4.8% 145 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% 2 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 2 100.0% . . . . 2 100.0%
Totalt 1381 5.4% 522 2.0% 4 0.0% 563 2.2% 8 0.0% 34 0.1% 16 0.1% 23051 90.1% 25579 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80703, M81403, M81406, M83803, M84613