NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
541 Värmland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 391 6.2% 259 4.1% 9 0.1% . . . . 20 0.3% 5655 89.3% 6334 100.0%
ASCUS 201 16.6% 342 28.2% 67 5.5% 1 0.1% . . 23 1.9% 577 47.6% 1211 100.0%
LSIL 144 13.4% 554 51.4% 132 12.3% . . . . 11 1.0% 236 21.9% 1077 100.0%
Körtelcellsatypi 17 45.9% 6 16.2% 1 2.7% 3 8.1% . . . . 10 27.0% 37 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . 1 50.0% . . . . 1 50.0% . . 2 100.0%
ASC-H 7 9.1% 36 46.8% 32 41.6% . . . . 1 1.3% 1 1.3% 77 100.0%
HSIL 8 2.8% 46 16.3% 211 74.6% 7 2.5% 6 2.1% 1 0.4% 4 1.4% 283 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom 1 5.6% . . 1 5.6% 5 27.8% 6 33.3% . . 5 27.8% 18 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . . . 1 100.0% 1 100.0%
Skivepitelcancer . . 1 20.0% 1 20.0% . . 3 60.0% . . . . 5 100.0%
Totalt 769 8.5% 1244 13.8% 455 5.0% 16 0.2% 15 0.2% 57 0.6% 6489 71.7% 9045 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403