NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
541 Karlstad

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 347 3.4% 246 2.4% . . 17 0.2% . . 5 0.0% 20 0.2% 9471 93.7% 10106 100.0%
ASCUS 149 14.2% 318 30.4% . . 80 7.6% 2 0.2% 2 0.2% 18 1.7% 478 45.7% 1047 100.0%
CIN1 90 12.6% 293 41.0% . . 110 15.4% . . . . 10 1.4% 211 29.6% 714 100.0%
Körtelcellsatypi 6 40.0% 6 40.0% . . 1 6.7% . . . . . . 2 13.3% 15 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 50.0% . . . . 1 50.0% . . . . . . . . 2 100.0%
ASC-H 10 18.5% 22 40.7% . . 22 40.7% . . . . . . . . 54 100.0%
CIN3 7 2.4% 32 10.8% . . 242 81.8% 4 1.4% 7 2.4% 2 0.7% 2 0.7% 296 100.0%
Adenocarcinom . . 1 12.5% . . . . 3 37.5% 1 12.5% . . 3 37.5% 8 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 3 75.0% . . 1 25.0% . . . . 4 100.0%
Totalt 610 5.0% 918 7.5% . . 476 3.9% 9 0.1% 16 0.1% 50 0.4% 10167 83.0% 12246 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M81409, M83803, M84413