NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
551 Örebro

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 123 1.8% 30 0.4% 1 0.0% 6 0.1% . . . . 10 0.1% 6736 97.5% 6906 100.0%
ASCUS 128 15.9% 122 15.2% 1 0.1% 48 6.0% . . . . 62 7.7% 442 55.0% 803 100.0%
CIN1 98 14.2% 175 25.4% 2 0.3% 107 15.5% 3 0.4% 1 0.1% 25 3.6% 279 40.4% 690 100.0%
Körtelcellsatypi 3 14.3% . . . . . . 5 23.8% 3 14.3% . . 10 47.6% 21 100.0%
Atypi av oklar celltyp 9 18.8% 10 20.8% . . 11 22.9% 2 4.2% . . 3 6.3% 13 27.1% 48 100.0%
ASC-H 1 12.5% 1 12.5% . . 4 50.0% 1 12.5% . . 1 12.5% . . 8 100.0%
CIN3 19 6.8% 25 8.9% 3 1.1% 207 73.7% 4 1.4% 6 2.1% 1 0.4% 16 5.7% 281 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . 1 12.5% . . 7 87.5% 8 100.0%
Totalt 381 4.3% 363 4.1% 7 0.1% 383 4.4% 15 0.2% 11 0.1% 102 1.2% 7503 85.6% 8765 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403