NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
551 Örebro

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 113 2.3% 33 0.7% 9 0.2% 2 0.0% . . 31 0.6% 4795 96.2% 4983 100.0%
ASCUS 183 19.6% 180 19.3% 50 5.4% 1 0.1% . . 52 5.6% 466 50.0% 932 100.0%
LSIL 123 14.7% 182 21.7% 122 14.5% 1 0.1% . . 48 5.7% 363 43.3% 839 100.0%
Körtelcellsatypi 1 7.1% . . 1 7.1% 4 28.6% 2 14.3% . . 6 42.9% 14 100.0%
Atypi av oklar celltyp 4 14.3% 7 25.0% 7 25.0% 4 14.3% . . 2 7.1% 4 14.3% 28 100.0%
ASC-H 1 8.3% 1 8.3% 10 83.3% . . . . . . . . 12 100.0%
HSIL 11 4.1% 22 8.1% 203 74.9% 8 3.0% 8 3.0% 6 2.2% 13 4.8% 271 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . . . 2 50.0% . . 2 50.0% 4 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 33.3% . . 1 33.3% . . 1 33.3% 3 100.0%
Totalt 436 6.2% 425 6.0% 403 5.7% 20 0.3% 13 0.2% 139 2.0% 5650 79.7% 7086 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403