NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
561 Västmanland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 215 2.9% 91 1.2% 15 0.2% . . 2 0.0% 30 0.4% 6982 95.2% 7335 100.0%
ASCUS 154 18.6% 221 26.7% 81 9.8% . . 1 0.1% 36 4.4% 334 40.4% 827 100.0%
LSIL 50 12.7% 155 39.2% 76 19.2% . . 1 0.3% 12 3.0% 101 25.6% 395 100.0%
Körtelcellsatypi 4 15.4% 4 15.4% 2 7.7% 5 19.2% 5 19.2% . . 6 23.1% 26 100.0%
Atypi av oklar celltyp 6 22.2% 2 7.4% 14 51.9% 2 7.4% . . . . 3 11.1% 27 100.0%
ASC-H 4 4.9% 18 22.2% 50 61.7% 1 1.2% 2 2.5% 2 2.5% 4 4.9% 81 100.0%
HSIL 4 4.4% 8 8.8% 73 80.2% 1 1.1% 2 2.2% 1 1.1% 2 2.2% 91 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 1 25.0% 1 25.0% . . 2 50.0% 4 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 2 40.0% . . . . 1 20.0% 2 40.0% 5 100.0%
Totalt 437 5.0% 499 5.7% 313 3.6% 10 0.1% 14 0.2% 82 0.9% 7436 84.6% 8791 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M83803, M89806