NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
561 Västerås

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 271 1.9% 28 0.2% . . 5 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 6 0.0% 14151 97.8% 14463 100.0%
ASCUS 81 10.7% 99 13.1% . . 46 6.1% . . . . 6 0.8% 523 69.3% 755 100.0%
CIN1 39 12.5% 97 31.1% . . 58 18.6% . . . . 3 1.0% 115 36.9% 312 100.0%
Körtelcellsatypi 14 50.0% 2 7.1% . . 1 3.6% 3 10.7% 2 7.1% . . 6 21.4% 28 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 17.6% 2 11.8% . . 8 47.1% 1 5.9% . . . . 3 17.6% 17 100.0%
ASC-H 4 10.3% 7 17.9% . . 24 61.5% . . 1 2.6% 1 2.6% 2 5.1% 39 100.0%
CIN3 6 4.4% 15 11.0% . . 101 74.3% 2 1.5% 6 4.4% 1 0.7% 5 3.7% 136 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% 2 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 33.3% . . 2 66.7% . . . . 3 100.0%
Totalt 418 2.7% 250 1.6% . . 244 1.5% 7 0.0% 13 0.1% 17 0.1% 14806 94.0% 15755 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403