NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
571 Dalarna

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 216 2.3% 182 2.0% . . 19 0.2% . . 1 0.0% 4 0.0% 8854 95.5% 9276 100.0%
ASCUS 50 6.8% 304 41.5% . . 66 9.0% 1 0.1% 1 0.1% 1 0.1% 309 42.2% 732 100.0%
CIN1 42 5.5% 394 52.0% . . 139 18.4% 1 0.1% . . 1 0.1% 180 23.8% 757 100.0%
Körtelcellsatypi 16 15.7% 45 44.1% . . 18 17.6% 2 2.0% 6 5.9% 1 1.0% 14 13.7% 102 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 14.3% 1 14.3% . . 2 28.6% 1 14.3% . . . . 2 28.6% 7 100.0%
ASC-H 8 2.9% 123 43.9% . . 134 47.9% . . 1 0.4% . . 14 5.0% 280 100.0%
CIN3 5 1.7% 49 16.9% . . 217 74.8% 5 1.7% 8 2.8% . . 6 2.1% 290 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . 3 42.9% . . 4 57.1% 7 100.0%
Totalt 338 3.0% 1098 9.6% . . 595 5.2% 10 0.1% 20 0.2% 7 0.1% 9383 81.9% 11451 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80413, M80703, M81403, M81406, M81409, M89803, M89806