NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
571 Dalarna

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 277 3.7% 434 5.8% 10 0.1% . . 1 0.0% . . 6722 90.3% 7444 100.0%
ASCUS 73 9.4% 344 44.1% 57 7.3% 1 0.1% . . 1 0.1% 304 39.0% 780 100.0%
LSIL 46 5.1% 528 59.1% 135 15.1% 1 0.1% . . 1 0.1% 183 20.5% 894 100.0%
Körtelcellsatypi 27 36.0% 18 24.0% 3 4.0% 6 8.0% 2 2.7% . . 19 25.3% 75 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 21.4% 4 28.6% 1 7.1% 1 7.1% . . . . 5 35.7% 14 100.0%
ASC-H 24 12.2% 85 43.4% 75 38.3% 1 0.5% 3 1.5% . . 8 4.1% 196 100.0%
HSIL 4 1.4% 58 21.0% 199 72.1% 6 2.2% 7 2.5% . . 2 0.7% 276 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . 1 25.0% . . 1 25.0% . . 2 50.0% 4 100.0%
Skivepitelcancer . . 1 33.3% . . . . 2 66.7% . . . . 3 100.0%
Totalt 454 4.7% 1472 15.2% 481 5.0% 16 0.2% 16 0.2% 2 0.0% 7245 74.8% 9686 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M83803, M89803