NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
611 Gävleborg

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 313 2.1% 74 0.5% 36 0.2% 2 0.0% 1 0.0% 15 0.1% 14573 97.1% 15014 100.0%
ASCUS 126 14.3% 113 12.8% 107 12.1% 2 0.2% 1 0.1% 23 2.6% 512 57.9% 884 100.0%
LSIL . . 3 60.0% 1 20.0% . . . . . . 1 20.0% 5 100.0%
Körtelcellsatypi 1 16.7% . . 1 16.7% 2 33.3% 1 16.7% . . 1 16.7% 6 100.0%
Atypi av oklar celltyp 8 50.0% 1 6.3% 3 18.8% 1 6.3% 1 6.3% . . 2 12.5% 16 100.0%
ASC-H 3 17.6% 1 5.9% 9 52.9% . . . . . . 4 23.5% 17 100.0%
HSIL 4 3.6% 5 4.5% 91 82.7% 1 0.9% 2 1.8% 2 1.8% 5 4.5% 110 100.0%
Adenocarcinom 1 33.3% . . . . 2 66.7% . . . . . . 3 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 2 22.2% . . 7 77.8% . . . . 9 100.0%
Totalt 456 2.8% 197 1.2% 250 1.6% 10 0.1% 13 0.1% 40 0.2% 15098 94.0% 16064 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403, M83803, M84616