NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
621 Sundsvall

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 363 2.8% 31 0.2% . . 2 0.0% 1 0.0% . . 4 0.0% 12370 96.9% 12771 100.0%
ASCUS 204 26.7% 70 9.2% . . 31 4.1% . . . . 5 0.7% 454 59.4% 764 100.0%
CIN1 138 32.8% 105 24.9% 1 0.2% 47 11.2% 1 0.2% . . 7 1.7% 122 29.0% 421 100.0%
Körtelcellsatypi 43 76.8% 5 8.9% . . 2 3.6% 3 5.4% 1 1.8% . . 2 3.6% 56 100.0%
Atypi av oklar celltyp 30 63.8% 2 4.3% . . 7 14.9% . . 1 2.1% 1 2.1% 6 12.8% 47 100.0%
ASC-H 23 26.7% 16 18.6% . . 39 45.3% 1 1.2% . . 4 4.7% 3 3.5% 86 100.0%
CIN2 1 12.5% 2 25.0% . . 3 37.5% . . . . . . 2 25.0% 8 100.0%
CIN3 14 8.4% 16 9.6% . . 117 70.5% 5 3.0% 4 2.4% 5 3.0% 5 3.0% 166 100.0%
Adenocarcinom 1 25.0% . . . . . . 2 50.0% . . . . 1 25.0% 4 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Totalt 817 5.7% 247 1.7% 1 0.0% 249 1.7% 13 0.1% 6 0.0% 26 0.2% 12965 90.5% 14324 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81401, M96803