NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
621 Västernorrland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 475 3.8% 39 0.3% 6 0.0% . . . . 7 0.1% 12110 95.8% 12637 100.0%
ASCUS 272 35.3% 72 9.3% 38 4.9% 2 0.3% . . 10 1.3% 377 48.9% 771 100.0%
LSIL 108 31.9% 100 29.5% 34 10.0% . . . . 5 1.5% 92 27.1% 339 100.0%
Körtelcellsatypi 36 65.5% 3 5.5% 7 12.7% 5 9.1% 1 1.8% . . 3 5.5% 55 100.0%
Atypi av oklar celltyp 5 55.6% 2 22.2% 1 11.1% . . 1 11.1% . . . . 9 100.0%
ASC-H 23 20.9% 16 14.5% 63 57.3% . . 1 0.9% 3 2.7% 4 3.6% 110 100.0%
HSIL 14 10.2% 7 5.1% 104 75.9% 1 0.7% 8 5.8% 2 1.5% 1 0.7% 137 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 4 57.1% 3 42.9% . . . . 7 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% . . . . 2 100.0%
Totalt 933 6.6% 239 1.7% 254 1.8% 12 0.1% 15 0.1% 27 0.2% 12587 89.5% 14067 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M84413, M84416