NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
631 Jämtland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 447 5.3% 14 0.2% 3 0.0% . . 2 0.0% 2 0.0% 7917 94.4% 8385 100.0%
ASCUS 165 33.0% 64 12.8% 35 7.0% . . 1 0.2% 12 2.4% 223 44.6% 500 100.0%
LSIL 63 32.0% 58 29.4% 29 14.7% 1 0.5% . . 2 1.0% 44 22.3% 197 100.0%
Körtelcellsatypi 4 80.0% 1 20.0% . . . . . . . . . . 5 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 42.9% 2 28.6% . . . . 1 14.3% . . 1 14.3% 7 100.0%
ASC-H 9 17.3% 9 17.3% 30 57.7% 1 1.9% . . 2 3.8% 1 1.9% 52 100.0%
HSIL 5 8.2% 1 1.6% 52 85.2% 1 1.6% 1 1.6% . . 1 1.6% 61 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% 2 100.0%
Totalt 696 7.6% 149 1.6% 149 1.6% 3 0.0% 6 0.1% 18 0.2% 8188 88.9% 9209 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M81406, M83803, M84413