NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
631 Jämtland

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 257 3.4% 36 0.5% . . 5 0.1% . . 1 0.0% 13 0.2% 7285 95.9% 7597 100.0%
ASCUS 96 23.1% 67 16.1% 2 0.5% 49 11.8% 1 0.2% . . 9 2.2% 191 46.0% 415 100.0%
CIN1 30 17.4% 61 35.5% 1 0.6% 36 20.9% . . . . 3 1.7% 41 23.8% 172 100.0%
Körtelcellsatypi 4 30.8% 1 7.7% . . 3 23.1% 1 7.7% 1 7.7% 3 23.1% . . 13 100.0%
Atypi av oklar celltyp 9 50.0% 2 11.1% . . . . 1 5.6% . . 1 5.6% 5 27.8% 18 100.0%
ASC-H 7 17.5% 6 15.0% . . 25 62.5% . . . . 1 2.5% 1 2.5% 40 100.0%
CIN3 1 1.3% 4 5.1% . . 71 89.9% . . 2 2.5% 1 1.3% . . 79 100.0%
Adenocarcinom 2 50.0% . . . . . . . . 1 25.0% . . 1 25.0% 4 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Totalt 406 4.9% 177 2.1% 3 0.0% 189 2.3% 3 0.0% 6 0.1% 31 0.4% 7524 90.2% 8339 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M83803