NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
641 Västerbotten

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 498 2.7% 30 0.2% 7 0.0% . . 2 0.0% 7 0.0% 17898 97.1% 18442 100.0%
ASCUS 330 31.0% 96 9.0% 30 2.8% . . . . 12 1.1% 597 56.1% 1065 100.0%
LSIL 179 31.1% 153 26.6% 62 10.8% 1 0.2% . . 4 0.7% 177 30.7% 576 100.0%
Körtelcellsatypi 19 61.3% 1 3.2% 2 6.5% 2 6.5% . . 1 3.2% 6 19.4% 31 100.0%
Atypi av oklar celltyp 8 47.1% . . 2 11.8% . . 1 5.9% 1 5.9% 5 29.4% 17 100.0%
ASC-H 26 31.7% 14 17.1% 37 45.1% 1 1.2% . . 1 1.2% 3 3.7% 82 100.0%
HSIL 13 8.3% 14 8.9% 121 77.1% 1 0.6% 3 1.9% . . 5 3.2% 157 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom 2 25.0% . . . . 1 12.5% 2 25.0% . . 3 37.5% 8 100.0%
Adenocarcinom 1 100.0% . . . . . . . . . . . . 1 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer 1 20.0% . . 1 20.0% . . 3 60.0% . . . . 5 100.0%
Totalt 1077 5.3% 308 1.5% 262 1.3% 6 0.0% 12 0.1% 26 0.1% 18694 91.7% 20385 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M82463, M83803