NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
641 Umeå

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 347 2.2% 48 0.3% . . 7 0.0% . . 2 0.0% 13 0.1% 15139 97.3% 15556 100.0%
ASCUS 396 19.6% 167 8.3% 2 0.1% 35 1.7% . . . . 33 1.6% 1386 68.6% 2019 100.0%
CIN1 163 24.0% 166 24.4% 6 0.9% 83 12.2% . . . . 25 3.7% 236 34.8% 679 100.0%
Körtelcellsatypi 36 52.9% 10 14.7% . . 3 4.4% . . 2 2.9% . . 17 25.0% 68 100.0%
Atypi av oklar celltyp 37 56.1% 5 7.6% . . 4 6.1% . . 2 3.0% 2 3.0% 16 24.2% 66 100.0%
ASC-H 29 29.0% 16 16.0% 3 3.0% 44 44.0% . . . . 5 5.0% 3 3.0% 100 100.0%
CIN2 . . . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
CIN3 19 7.9% 29 12.0% 5 2.1% 163 67.4% 4 1.7% 9 3.7% 1 0.4% 12 5.0% 242 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . 2 15.4% 1 7.7% 5 38.5% . . 5 38.5% 13 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 33.3% . . 2 66.7% . . . . 3 100.0%
Totalt 1027 5.5% 441 2.4% 16 0.1% 343 1.8% 5 0.0% 22 0.1% 79 0.4% 16814 89.7% 18747 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81401, M81403, M81406, M83803, M85603