NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
651 Sunderby

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 272 1.7% 45 0.3% . . 8 0.0% . . 1 0.0% 9 0.1% 16075 98.0% 16410 100.0%
ASCUS 123 14.6% 112 13.3% 1 0.1% 48 5.7% . . . . 11 1.3% 547 65.0% 842 100.0%
CIN1 46 11.3% 137 33.7% . . 89 21.9% . . 1 0.2% 11 2.7% 123 30.2% 407 100.0%
Körtelcellsatypi 7 46.7% 1 6.7% . . 1 6.7% 1 6.7% 1 6.7% 2 13.3% 2 13.3% 15 100.0%
Atypi av oklar celltyp 4 19.0% . . . . 7 33.3% . . 3 14.3% 2 9.5% 5 23.8% 21 100.0%
ASC-H 9 15.3% 7 11.9% . . 36 61.0% 1 1.7% 3 5.1% 1 1.7% 2 3.4% 59 100.0%
CIN2 . . . . . . 3 100.0% . . . . . . . . 3 100.0%
CIN3 2 1.2% 9 5.4% . . 141 84.4% 5 3.0% 6 3.6% 2 1.2% 2 1.2% 167 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . 3 100.0% . . . . 3 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 33.3% . . 2 66.7% . . . . 3 100.0%
Totalt 463 2.6% 311 1.7% 1 0.0% 334 1.9% 7 0.0% 20 0.1% 38 0.2% 16756 93.5% 17930 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81401, M81403, M81409, M83803