NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
651 Norrbotten

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 226 2.5% 80 0.9% 9 0.1% . . 2 0.0% 3 0.0% 8793 96.5% 9113 100.0%
ASCUS 89 15.2% 100 17.0% 39 6.6% 1 0.2% . . 2 0.3% 356 60.6% 587 100.0%
LSIL 53 13.1% 146 36.1% 109 27.0% 2 0.5% 2 0.5% 1 0.2% 91 22.5% 404 100.0%
Körtelcellsatypi . . 2 28.6% 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% . . 2 28.6% 7 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 50.0% . . 1 50.0% . . . . . . . . 2 100.0%
ASC-H 5 20.8% 1 4.2% 12 50.0% 1 4.2% 2 8.3% . . 3 12.5% 24 100.0%
HSIL 1 1.1% 6 6.5% 80 87.0% 2 2.2% 1 1.1% . . 2 2.2% 92 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 2 100.0% . . . . . . 2 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% . . . . 2 100.0%
Totalt 375 3.7% 335 3.3% 252 2.5% 9 0.1% 9 0.1% 6 0.1% 9247 90.4% 10233 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81406, M89803