NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
851 Medilab

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 440 3.4% 185 1.4% 2 0.0% 36 0.3% . . 4 0.0% 67 0.5% 12117 94.3% 12851 100.0%
ASCUS 149 24.1% 104 16.8% 4 0.6% 64 10.4% 2 0.3% 1 0.2% 32 5.2% 262 42.4% 618 100.0%
CIN1 51 17.5% 80 27.5% 4 1.4% 52 17.9% 2 0.7% 1 0.3% 16 5.5% 85 29.2% 291 100.0%
Körtelcellsatypi 10 41.7% 3 12.5% . . 3 12.5% . . 1 4.2% 1 4.2% 6 25.0% 24 100.0%
Atypi av oklar celltyp 15 30.0% 4 8.0% . . 10 20.0% 2 4.0% . . 5 10.0% 14 28.0% 50 100.0%
ASC-H 4 11.4% 12 34.3% . . 13 37.1% . . 2 5.7% 2 5.7% 2 5.7% 35 100.0%
CIN3 3 2.4% 8 6.5% 1 0.8% 102 82.3% 2 1.6% 4 3.2% 1 0.8% 3 2.4% 124 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . . . . . 1 100.0% 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 25.0% . . 3 75.0% . . . . 4 100.0%
Totalt 672 4.8% 396 2.8% 11 0.1% 281 2.0% 8 0.1% 16 0.1% 124 0.9% 12490 89.2% 13998 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80413, M80703, M81403