NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
Hela Riket

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 11806 4.2% 3543 1.3% 494 0.2% 21 0.0% 56 0.0% 323 0.1% 266691 94.3% 282934 100.0%
ASCUS 8228 26.0% 6198 19.6% 2230 7.0% 50 0.2% 38 0.1% 447 1.4% 14457 45.7% 31648 100.0%
LSIL 3670 20.8% 5845 33.2% 2562 14.5% 23 0.1% 11 0.1% 270 1.5% 5241 29.7% 17622 100.0%
Körtelcellsatypi 329 36.1% 147 16.1% 99 10.9% 94 10.3% 44 4.8% 13 1.4% 185 20.3% 911 100.0%
Atypi av oklar celltyp 115 31.0% 48 12.9% 71 19.1% 16 4.3% 18 4.9% 16 4.3% 87 23.5% 371 100.0%
ASC-H 469 16.0% 656 22.4% 1508 51.6% 43 1.5% 55 1.9% 30 1.0% 164 5.6% 2925 100.0%
HSIL 326 5.8% 618 11.0% 4215 75.3% 86 1.5% 150 2.7% 34 0.6% 168 3.0% 5597 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom 12 5.2% 7 3.0% 12 5.2% 70 30.3% 66 28.6% 6 2.6% 58 25.1% 231 100.0%
Adenocarcinom 4 16.7% 1 4.2% . . 5 20.8% 8 33.3% . . 6 25.0% 24 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp 1 3.1% . . 3 9.4% . . 17 53.1% . . 11 34.4% 32 100.0%
Skivepitelcancer 3 2.3% 2 1.5% 43 33.1% 1 0.8% 61 46.9% 2 1.5% 18 13.8% 130 100.0%
Totalt 24963 7.3% 17065 5.0% 11237 3.3% 409 0.1% 524 0.2% 1141 0.3% 287086 83.8% 342425 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80001, M80009, M80106, M80203, M80703, M80706, M81403, M81406, M81409, M82463, M83803, M83806, M84006, M84413, M84416, M84423, M84603, M84613, M84616, M85006, M85603, M88003, M88901, M89803, M89806, M96803, M98233