NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
Hela Riket

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 10841 2.4% 2910 0.7% 37 0.0% 441 0.1% 12 0.0% 62 0.0% 364 0.1% 431238 96.7% 445905 100.0%
ASCUS 5835 20.4% 4836 16.9% 71 0.2% 1968 6.9% 26 0.1% 36 0.1% 477 1.7% 15300 53.6% 28549 100.0%
CIN1 3362 18.9% 5415 30.4% 142 0.8% 2607 14.6% 31 0.2% 20 0.1% 304 1.7% 5922 33.3% 17803 100.0%
Körtelcellsatypi 321 33.8% 175 18.4% 3 0.3% 104 10.9% 67 7.1% 67 7.1% 22 2.3% 191 20.1% 950 100.0%
Atypi av oklar celltyp 178 32.8% 77 14.2% 3 0.6% 91 16.8% 15 2.8% 18 3.3% 25 4.6% 135 24.9% 542 100.0%
ASC-H 393 13.8% 587 20.6% 31 1.1% 1530 53.8% 36 1.3% 46 1.6% 49 1.7% 172 6.0% 2844 100.0%
CIN2 15 6.8% 36 16.3% 40 18.1% 111 50.2% 2 0.9% 3 1.4% . . 14 6.3% 221 100.0%
CIN3 403 5.7% 678 9.5% 79 1.1% 5301 74.5% 111 1.6% 228 3.2% 53 0.7% 263 3.7% 7116 100.0%
Adenocarcinom 18 6.6% 8 2.9% . . 23 8.5% 68 25.0% 70 25.7% 3 1.1% 82 30.1% 272 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . 1 4.3% 9 39.1% 1 4.3% 12 52.2% 23 100.0%
Skivepitelcancer 1 0.8% 3 2.5% 1 0.8% 48 40.7% . . 50 42.4% 1 0.8% 14 11.9% 118 100.0%
Totalt 21367 4.2% 14725 2.9% 407 0.1% 12224 2.4% 369 0.1% 609 0.1% 1299 0.3% 453343 89.9% 504343 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80001, M80009, M80109, M80413, M80703, M81401, M81403, M81406, M81409, M83803, M83806, M84006, M84413, M84603, M84613, M85006, M85603, M88003, M89803, M89806, M96803