NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
088 Region Stockholm

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 498 7.9% 177 2.8% 104 1.6% 1 0.0% 3 0.0% 26 0.4% 5508 87.2% 6317 100.0%
ASCUS 647 33.2% 411 21.1% 276 14.2% 15 0.8% 4 0.2% 31 1.6% 564 29.0% 1948 100.0%
LSIL 387 29.6% 360 27.6% 249 19.1% 1 0.1% . . 12 0.9% 297 22.7% 1306 100.0%
Körtelcellsatypi 24 20.7% 21 18.1% 45 38.8% 9 7.8% 4 3.4% 3 2.6% 10 8.6% 116 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 16.7% 1 16.7% 1 16.7% . . . . . . 3 50.0% 6 100.0%
ASC-H 47 18.5% 47 18.5% 128 50.4% 4 1.6% 2 0.8% . . 26 10.2% 254 100.0%
HSIL 35 9.8% 36 10.1% 217 60.8% 3 0.8% 5 1.4% 3 0.8% 58 16.2% 357 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom 1 5.0% . . 2 10.0% 4 20.0% 4 20.0% . . 9 45.0% 20 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% . . . . 2 100.0%
Totalt 1640 15.9% 1053 10.2% 1024 9.9% 37 0.4% 23 0.2% 75 0.7% 6475 62.7% 10327 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80703, M81403, M82003, M85603