NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
088 SLL

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 325 1.0% 225 0.7% 84 0.3% 3 0.0% 3 0.0% 24 0.1% 32222 98.0% 32886 100.0%
ASCUS 445 23.5% 512 27.0% 289 15.3% 6 0.3% 6 0.3% 49 2.6% 586 31.0% 1893 100.0%
LSIL 320 18.8% 599 35.2% 380 22.3% 2 0.1% 3 0.2% 34 2.0% 366 21.5% 1704 100.0%
Körtelcellsatypi 9 8.7% 27 26.0% 47 45.2% 20 19.2% 1 1.0% . . . . 104 100.0%
Atypi av oklar celltyp 2 28.6% 1 14.3% 3 42.9% . . . . . . 1 14.3% 7 100.0%
ASC-H 19 7.9% 54 22.6% 147 61.5% 4 1.7% 4 1.7% 2 0.8% 9 3.8% 239 100.0%
HSIL 35 7.8% 73 16.3% 310 69.4% 4 0.9% 11 2.5% 3 0.7% 11 2.5% 447 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . 1 4.8% 1 4.8% 13 61.9% 6 28.6% . . . . 21 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer 1 6.3% . . 9 56.3% . . 5 31.3% . . 1 6.3% 16 100.0%
Totalt 1156 3.1% 1492 4.0% 1270 3.4% 52 0.1% 40 0.1% 112 0.3% 33196 89.0% 37318 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403, M84006