NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
121 Uppsala

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 35 0.4% 20 0.2% 9 0.1% . . . . 1 0.0% 9686 99.3% 9751 100.0%
ASCUS 21 4.7% 122 27.1% 72 16.0% 2 0.4% 2 0.4% . . 231 51.3% 450 100.0%
LSIL 15 5.1% 94 32.1% 77 26.3% . . 1 0.3% 2 0.7% 104 35.5% 293 100.0%
Körtelcellsatypi 1 7.7% 2 15.4% 5 38.5% 2 15.4% 3 23.1% . . . . 13 100.0%
ASC-H . . 10 29.4% 18 52.9% 1 2.9% 2 5.9% . . 3 8.8% 34 100.0%
HSIL 2 1.3% 9 5.8% 131 85.1% 5 3.2% 5 3.2% . . 2 1.3% 154 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 3 60.0% 2 40.0% . . . . 5 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 3 100.0% . . . . . . . . 3 100.0%
Totalt 74 0.7% 257 2.4% 315 2.9% 13 0.1% 15 0.1% 3 0.0% 10026 93.7% 10703 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403