NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
121 Uppsala

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 38 0.4% 26 0.3% 6 0.1% . . . . . . 9185 99.2% 9255 100.0%
ASCUS 41 5.7% 247 34.4% 130 18.1% 5 0.7% 3 0.4% 1 0.1% 290 40.4% 717 100.0%
LSIL 24 5.7% 158 37.3% 130 30.7% . . . . . . 112 26.4% 424 100.0%
Körtelcellsatypi . . 1 20.0% . . 4 80.0% . . . . . . 5 100.0%
ASC-H 2 2.8% 9 12.5% 54 75.0% 3 4.2% . . . . 4 5.6% 72 100.0%
HSIL 1 0.9% 13 11.9% 84 77.1% 4 3.7% 6 5.5% . . 1 0.9% 109 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . 1 25.0% . . 2 50.0% 1 25.0% . . . . 4 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . 2 66.7% . . 1 33.3% 3 100.0%
Totalt 106 1.0% 455 4.3% 404 3.8% 18 0.2% 12 0.1% 1 0.0% 9593 90.6% 10589 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403