NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
131 Sörmland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 68 0.5% 7 0.1% 1 0.0% . . . . . . 13370 99.4% 13446 100.0%
ASCUS 69 19.0% 49 13.5% 41 11.3% . . 1 0.3% 2 0.5% 202 55.5% 364 100.0%
LSIL 3 6.8% 14 31.8% 10 22.7% . . . . 1 2.3% 16 36.4% 44 100.0%
Körtelcellsatypi 4 30.8% 2 15.4% 2 15.4% 2 15.4% 3 23.1% . . . . 13 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 27.3% 2 18.2% 3 27.3% . . 2 18.2% . . 1 9.1% 11 100.0%
ASC-H . . 7 29.2% 14 58.3% . . . . 2 8.3% 1 4.2% 24 100.0%
HSIL 3 7.1% 4 9.5% 31 73.8% . . 4 9.5% . . . . 42 100.0%
Adenocarcinom . . . . 2 50.0% 1 25.0% . . 1 25.0% . . 4 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Totalt 150 1.1% 85 0.6% 104 0.7% 3 0.0% 11 0.1% 6 0.0% 13590 97.4% 13949 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M85603