NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
131 Sörmland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 35 0.6% 6 0.1% 2 0.0% . . . . 1 0.0% 6010 99.3% 6054 100.0%
ASCUS 46 14.2% 60 18.6% 29 9.0% . . 2 0.6% 4 1.2% 182 56.3% 323 100.0%
LSIL 33 10.5% 77 24.4% 46 14.6% 1 0.3% 1 0.3% 5 1.6% 152 48.3% 315 100.0%
Körtelcellsatypi 1 16.7% 1 16.7% . . . . 2 33.3% . . 2 33.3% 6 100.0%
Atypi av oklar celltyp 2 40.0% . . 1 20.0% . . 1 20.0% . . 1 20.0% 5 100.0%
ASC-H 5 12.5% 2 5.0% 12 30.0% . . 2 5.0% 1 2.5% 18 45.0% 40 100.0%
HSIL 5 5.3% 12 12.6% 45 47.4% 3 3.2% 4 4.2% . . 26 27.4% 95 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 1 100.0% . . . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% . . . . 2 100.0%
Totalt 127 1.9% 158 2.3% 136 2.0% 5 0.1% 13 0.2% 11 0.2% 6391 93.4% 6841 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403