NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
211 Östergötland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 46 0.7% 39 0.6% 5 0.1% 1 0.0% . . 1 0.0% 6977 98.7% 7069 100.0%
ASCUS 88 11.7% 208 27.7% 80 10.7% . . . . 3 0.4% 371 49.5% 750 100.0%
LSIL 23 6.0% 108 28.2% 67 17.5% 2 0.5% 1 0.3% 2 0.5% 180 47.0% 383 100.0%
Körtelcellsatypi . . 1 12.5% 2 25.0% 3 37.5% 1 12.5% . . 1 12.5% 8 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . 1 100.0% . . . . . . . . . . 1 100.0%
ASC-H 2 4.8% 8 19.0% 31 73.8% 1 2.4% . . . . . . 42 100.0%
HSIL 1 0.8% 13 10.2% 103 81.1% 4 3.1% 4 3.1% . . 2 1.6% 127 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 2 66.7% 1 33.3% . . . . 3 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% . . . . 2 100.0%
Totalt 160 1.9% 378 4.5% 289 3.4% 13 0.2% 8 0.1% 6 0.1% 7531 89.8% 8385 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403