NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
211 Östergötland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 111 0.5% 10 0.0% 5 0.0% . . . . 1 0.0% 21198 99.4% 21325 100.0%
ASCUS 176 15.9% 194 17.5% 103 9.3% . . 2 0.2% 13 1.2% 619 55.9% 1107 100.0%
LSIL 69 11.2% 155 25.1% 98 15.9% 3 0.5% 1 0.2% 11 1.8% 281 45.5% 618 100.0%
Körtelcellsatypi 12 36.4% 9 27.3% 3 9.1% 3 9.1% . . 1 3.0% 5 15.2% 33 100.0%
ASC-H 4 5.3% 16 21.1% 49 64.5% 3 3.9% . . 2 2.6% 2 2.6% 76 100.0%
HSIL 4 1.8% 23 10.2% 185 81.9% 4 1.8% 7 3.1% . . 3 1.3% 226 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom 1 20.0% . . . . 2 40.0% 1 20.0% . . 1 20.0% 5 100.0%
Skivepitelcancer . . 2 33.3% 2 33.3% . . 2 33.3% . . . . 6 100.0%
Totalt 377 1.6% 409 1.7% 445 1.9% 15 0.1% 13 0.1% 28 0.1% 22109 94.5% 23396 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M85603