NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
231 Jönköping

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 69 0.8% 8 0.1% 4 0.0% . . 3 0.0% 4 0.0% 9066 99.0% 9154 100.0%
ASCUS 167 25.9% 98 15.2% 82 12.7% 2 0.3% . . 27 4.2% 268 41.6% 644 100.0%
LSIL 38 16.7% 72 31.6% 49 21.5% . . 1 0.4% 8 3.5% 60 26.3% 228 100.0%
Körtelcellsatypi 1 10.0% . . 2 20.0% 4 40.0% 3 30.0% . . . . 10 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . 1 25.0% 1 25.0% . . . . 2 50.0% 4 100.0%
ASC-H 4 7.0% 12 21.1% 36 63.2% . . 2 3.5% 2 3.5% 1 1.8% 57 100.0%
HSIL 4 3.5% 6 5.3% 93 82.3% 4 3.5% 1 0.9% 3 2.7% 2 1.8% 113 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 33.3% . . 1 33.3% 1 33.3% . . 3 100.0%
Totalt 283 2.8% 196 1.9% 269 2.6% 11 0.1% 11 0.1% 45 0.4% 9399 92.0% 10214 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403