NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
231 Jönköping

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 101 1.2% 25 0.3% 8 0.1% . . . . . . 8398 98.4% 8532 100.0%
ASCUS 275 28.0% 270 27.5% 112 11.4% 2 0.2% . . 5 0.5% 317 32.3% 981 100.0%
LSIL 62 20.7% 120 40.1% 57 19.1% 1 0.3% . . . . 59 19.7% 299 100.0%
Körtelcellsatypi 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% . . 1 12.5% 8 100.0%
ASC-H 9 13.0% 16 23.2% 43 62.3% 1 1.4% . . . . . . 69 100.0%
HSIL 2 2.4% 13 15.3% 67 78.8% . . 1 1.2% 1 1.2% 1 1.2% 85 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Totalt 450 4.5% 445 4.5% 289 2.9% 7 0.1% 2 0.0% 6 0.1% 8776 88.0% 9975 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403