NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
241 Kronoberg

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 38 1.0% 1 0.0% 5 0.1% . . . . . . 3773 98.8% 3817 100.0%
ASCUS 82 36.3% 26 11.5% 37 16.4% 1 0.4% . . 2 0.9% 78 34.5% 226 100.0%
LSIL 30 28.3% 19 17.9% 18 17.0% . . . . 2 1.9% 37 34.9% 106 100.0%
Körtelcellsatypi 1 33.3% . . . . 1 33.3% 1 33.3% . . . . 3 100.0%
Atypi av oklar celltyp 4 23.5% 2 11.8% 9 52.9% 2 11.8% . . . . . . 17 100.0%
ASC-H 11 21.6% 4 7.8% 36 70.6% . . . . . . . . 51 100.0%
HSIL 2 5.3% 4 10.5% 31 81.6% . . . . 1 2.6% . . 38 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 1 100.0% . . . . . . 1 100.0%
Totalt 168 3.9% 56 1.3% 136 3.2% 5 0.1% 1 0.0% 5 0.1% 3888 91.3% 4259 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder
i kategorin
Cancer:
M81403