NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
251 Kalmar

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 17 0.4% 15 0.4% 4 0.1% . . . . 5 0.1% 4015 99.0% 4056 100.0%
ASCUS 20 7.7% 69 26.6% 29 11.2% . . 1 0.4% 17 6.6% 123 47.5% 259 100.0%
LSIL 4 1.8% 70 30.7% 56 24.6% . . . . 12 5.3% 86 37.7% 228 100.0%
Körtelcellsatypi . . 4 57.1% 1 14.3% . . . . 1 14.3% 1 14.3% 7 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 9.1% 3 27.3% 4 36.4% . . 1 9.1% 1 9.1% 1 9.1% 11 100.0%
ASC-H . . 11 15.5% 55 77.5% 1 1.4% 3 4.2% . . 1 1.4% 71 100.0%
HSIL . . 3 4.8% 54 87.1% 1 1.6% 2 3.2% . . 2 3.2% 62 100.0%
Totalt 42 0.9% 175 3.7% 203 4.3% 2 0.0% 7 0.1% 36 0.8% 4229 90.1% 4694 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80703, M81403