NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
411 Lund

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 168 0.8% 5 0.0% 3 0.0% 1 0.0% . . . . 20652 99.2% 20829 100.0%
ASCUS 523 23.4% 174 7.8% 70 3.1% 6 0.3% . . 37 1.7% 1425 63.8% 2235 100.0%
LSIL 330 21.9% 280 18.6% 132 8.8% 2 0.1% . . 24 1.6% 736 48.9% 1504 100.0%
Körtelcellsatypi 9 34.6% . . 1 3.8% 3 11.5% 2 7.7% . . 11 42.3% 26 100.0%
Atypi av oklar celltyp 5 62.5% . . . . . . . . . . 3 37.5% 8 100.0%
ASC-H 40 15.4% 49 18.8% 123 47.3% . . 3 1.2% 3 1.2% 42 16.2% 260 100.0%
HSIL 26 6.6% 28 7.1% 269 68.3% 9 2.3% 9 2.3% 1 0.3% 52 13.2% 394 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . 1 5.9% 11 64.7% 2 11.8% . . 3 17.6% 17 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% 2 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 3 37.5% . . 4 50.0% . . 1 12.5% 8 100.0%
Totalt 1101 4.4% 536 2.1% 602 2.4% 32 0.1% 21 0.1% 65 0.3% 22926 90.7% 25283 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403