NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
421 Halland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 71 0.5% 3 0.0% 1 0.0% . . . . . . 12925 99.4% 13000 100.0%
ASCUS 205 28.9% 90 12.7% 59 8.3% . . 4 0.6% 4 0.6% 348 49.0% 710 100.0%
LSIL 49 26.5% 42 22.7% 30 16.2% . . . . 1 0.5% 63 34.1% 185 100.0%
Körtelcellsatypi . . 1 9.1% 2 18.2% 5 45.5% 3 27.3% . . . . 11 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 50.0% . . 1 16.7% . . 2 33.3% . . . . 6 100.0%
ASC-H 8 19.0% 7 16.7% 24 57.1% . . 1 2.4% . . 2 4.8% 42 100.0%
HSIL 2 3.9% 1 2.0% 43 84.3% . . 4 7.8% . . 1 2.0% 51 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom 1 100.0% . . . . . . . . . . . . 1 100.0%
Totalt 339 2.4% 144 1.0% 160 1.1% 5 0.0% 14 0.1% 5 0.0% 13339 95.2% 14006 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M83806