NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
421 Halland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 101 1.3% 17 0.2% 7 0.1% . . 3 0.0% . . 7938 98.4% 8066 100.0%
ASCUS 217 29.7% 85 11.6% 41 5.6% . . 1 0.1% 4 0.5% 383 52.4% 731 100.0%
LSIL 55 25.8% 47 22.1% 33 15.5% . . . . . . 78 36.6% 213 100.0%
Körtelcellsatypi 5 35.7% 1 7.1% . . 3 21.4% 4 28.6% 1 7.1% . . 14 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% . . 1 12.5% . . . . 8 100.0%
ASC-H 15 18.1% 17 20.5% 46 55.4% . . 2 2.4% . . 3 3.6% 83 100.0%
HSIL 6 11.8% 13 25.5% 27 52.9% 1 2.0% 3 5.9% . . 1 2.0% 51 100.0%
Totalt 402 4.4% 181 2.0% 157 1.7% 4 0.0% 14 0.2% 5 0.1% 8403 91.7% 9166 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403