NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
501 Sahlgrenska

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 64 0.4% 19 0.1% 5 0.0% . . 2 0.0% . . 15872 99.4% 15962 100.0%
ASCUS 677 21.6% 818 26.1% 331 10.6% 6 0.2% 5 0.2% 14 0.4% 1285 41.0% 3136 100.0%
LSIL . . 5 55.6% 3 33.3% . . . . . . 1 11.1% 9 100.0%
Körtelcellsatypi 3 13.0% 4 17.4% 8 34.8% 2 8.7% 5 21.7% . . 1 4.3% 23 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . . . . . . . . . 2 100.0% 2 100.0%
ASC-H 13 14.8% 17 19.3% 52 59.1% . . 1 1.1% 3 3.4% 2 2.3% 88 100.0%
HSIL 12 11.0% 20 18.3% 71 65.1% 1 0.9% 1 0.9% . . 4 3.7% 109 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . 2 50.0% 1 25.0% 1 25.0% . . . . 4 100.0%
Totalt 769 4.0% 883 4.6% 472 2.4% 10 0.1% 15 0.1% 17 0.1% 17167 88.8% 19333 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M83803