NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
501 Sahlgrenska

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 310 1.3% 113 0.5% 48 0.2% 4 0.0% 1 0.0% 4 0.0% 22835 97.9% 23315 100.0%
ASCUS 761 27.3% 657 23.6% 260 9.3% 8 0.3% 4 0.1% 17 0.6% 1078 38.7% 2785 100.0%
LSIL 128 25.0% 176 34.4% 85 16.6% 1 0.2% 2 0.4% 4 0.8% 115 22.5% 511 100.0%
Körtelcellsatypi 1 10.0% 3 30.0% 2 20.0% 1 10.0% 3 30.0% . . . . 10 100.0%
Atypi av oklar celltyp 2 66.7% 1 33.3% . . . . . . . . . . 3 100.0%
ASC-H 9 8.3% 26 23.9% 65 59.6% 1 0.9% 5 4.6% 1 0.9% 2 1.8% 109 100.0%
HSIL 6 4.0% 15 10.0% 116 77.3% 2 1.3% 8 5.3% . . 3 2.0% 150 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . 1 25.0% . . 1 25.0% 2 50.0% . . . . 4 100.0%
Totalt 1217 4.5% 992 3.7% 576 2.1% 18 0.1% 25 0.1% 26 0.1% 24033 89.4% 26887 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80413, M80703, M81403