NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
511 Trollhättan

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 21 0.4% 2 0.0% 1 0.0% . . . . . . 4675 99.5% 4699 100.0%
ASCUS 142 24.2% 97 16.6% 47 8.0% 2 0.3% . . 17 2.9% 281 48.0% 586 100.0%
LSIL 31 20.8% 34 22.8% 30 20.1% 1 0.7% . . 2 1.3% 51 34.2% 149 100.0%
Körtelcellsatypi 7 63.6% 1 9.1% . . 3 27.3% . . . . . . 11 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 100.0% . . . . . . . . . . . . 3 100.0%
ASC-H 16 34.8% 9 19.6% 16 34.8% . . 1 2.2% 1 2.2% 3 6.5% 46 100.0%
HSIL 12 13.0% 11 12.0% 62 67.4% 1 1.1% 3 3.3% . . 3 3.3% 92 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Totalt 232 4.2% 154 2.8% 157 2.8% 7 0.1% 4 0.1% 20 0.4% 5013 89.7% 5587 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403