NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
521 Borås

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 28 0.4% 8 0.1% 2 0.0% . . . . . . 6959 99.5% 6997 100.0%
ASCUS 211 21.1% 82 8.2% 43 4.3% 1 0.1% 1 0.1% 4 0.4% 658 65.8% 1000 100.0%
LSIL 69 23.8% 65 22.4% 42 14.5% . . . . 3 1.0% 111 38.3% 290 100.0%
Körtelcellsatypi 6 46.2% . . 4 30.8% . . 1 7.7% . . 2 15.4% 13 100.0%
ASC-H 16 25.8% 7 11.3% 35 56.5% . . 1 1.6% . . 3 4.8% 62 100.0%
HSIL 8 9.0% 8 9.0% 65 73.0% 1 1.1% 3 3.4% . . 4 4.5% 89 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom 1 20.0% 1 20.0% 2 40.0% . . 1 20.0% . . . . 5 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Totalt 339 4.0% 171 2.0% 194 2.3% 2 0.0% 7 0.1% 7 0.1% 7737 91.5% 8457 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80413, M80703, M81403