NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
521 Borås

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 32 0.3% 1 0.0% 2 0.0% . . . . 1 0.0% 9247 99.6% 9283 100.0%
ASCUS 132 15.8% 56 6.7% 47 5.6% . . . . 3 0.4% 595 71.4% 833 100.0%
LSIL 1 25.0% . . 1 25.0% . . . . . . 2 50.0% 4 100.0%
Körtelcellsatypi 5 50.0% . . 3 30.0% 2 20.0% . . . . . . 10 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 100.0% . . . . . . . . . . . . 1 100.0%
ASC-H 13 23.6% 7 12.7% 30 54.5% 2 3.6% . . . . 3 5.5% 55 100.0%
HSIL 9 12.0% 10 13.3% 52 69.3% . . . . . . 4 5.3% 75 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom 1 20.0% . . 1 20.0% 1 20.0% 2 40.0% . . . . 5 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Totalt 194 1.9% 74 0.7% 137 1.3% 5 0.0% 2 0.0% 4 0.0% 9851 95.9% 10267 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder
i kategorin
Cancer:
M81403