NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
531 Skövde

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 37 0.7% 8 0.2% 7 0.1% . . . . 1 0.0% 4886 98.9% 4939 100.0%
ASCUS 115 29.3% 102 26.0% 79 20.2% 3 0.8% 1 0.3% 2 0.5% 90 23.0% 392 100.0%
LSIL 37 29.4% 50 39.7% 25 19.8% . . . . . . 14 11.1% 126 100.0%
Körtelcellsatypi 2 13.3% 3 20.0% 5 33.3% 3 20.0% 1 6.7% . . 1 6.7% 15 100.0%
ASC-H 3 7.3% 6 14.6% 25 61.0% 3 7.3% 3 7.3% . . 1 2.4% 41 100.0%
HSIL . . 1 5.9% 12 70.6% . . 3 17.6% 1 5.9% . . 17 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Totalt 194 3.5% 170 3.1% 153 2.8% 9 0.2% 9 0.2% 4 0.1% 4992 90.3% 5531 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403