NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
541 Värmland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 18 0.6% 12 0.4% 4 0.1% . . . . 1 0.0% 3074 98.9% 3109 100.0%
ASCUS 119 16.5% 188 26.1% 77 10.7% 3 0.4% . . 12 1.7% 321 44.6% 720 100.0%
LSIL 66 13.5% 198 40.5% 90 18.4% . . . . 11 2.2% 124 25.4% 489 100.0%
Körtelcellsatypi . . 1 12.5% . . 5 62.5% 2 25.0% . . . . 8 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
ASC-H 2 7.7% 11 42.3% 13 50.0% . . . . . . . . 26 100.0%
HSIL 4 3.5% 12 10.6% 90 79.6% 2 1.8% 4 3.5% . . 1 0.9% 113 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 1 100.0% . . . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Totalt 209 4.7% 422 9.4% 276 6.2% 11 0.2% 6 0.1% 24 0.5% 3520 78.8% 4468 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403