NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
541 Värmland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 50 1.4% 38 1.1% 9 0.3% 1 0.0% 1 0.0% 2 0.1% 3445 97.2% 3546 100.0%
ASCUS 105 20.0% 186 35.4% 60 11.4% 1 0.2% 3 0.6% 10 1.9% 161 30.6% 526 100.0%
LSIL 70 17.2% 167 41.1% 65 16.0% 1 0.2% . . 5 1.2% 98 24.1% 406 100.0%
Körtelcellsatypi 2 16.7% 1 8.3% 4 33.3% 3 25.0% 2 16.7% . . . . 12 100.0%
ASC-H 3 10.7% 10 35.7% 14 50.0% 1 3.6% . . . . . . 28 100.0%
HSIL 5 4.7% 11 10.3% 88 82.2% 1 0.9% 1 0.9% . . 1 0.9% 107 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 3 75.0% 1 25.0% . . . . 4 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Totalt 235 5.1% 413 8.9% 241 5.2% 11 0.2% 8 0.2% 17 0.4% 3705 80.0% 4630 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403