NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
551 Örebro

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 35 0.7% 15 0.3% 7 0.1% . . . . 8 0.2% 5078 98.7% 5143 100.0%
ASCUS 126 19.7% 164 25.7% 47 7.4% 1 0.2% . . 72 11.3% 228 35.7% 638 100.0%
LSIL 72 17.4% 129 31.2% 76 18.4% 1 0.2% 1 0.2% 41 9.9% 94 22.7% 414 100.0%
Körtelcellsatypi . . . . 1 50.0% 1 50.0% . . . . . . 2 100.0%
Atypi av oklar celltyp 6 24.0% 6 24.0% 10 40.0% 3 12.0% . . . . . . 25 100.0%
ASC-H 1 14.3% 2 28.6% 4 57.1% . . . . . . . . 7 100.0%
HSIL 10 7.4% 14 10.4% 96 71.1% 1 0.7% 4 3.0% 6 4.4% 4 3.0% 135 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 1 100.0% . . . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Totalt 250 3.9% 330 5.2% 242 3.8% 8 0.1% 5 0.1% 127 2.0% 5404 84.9% 6366 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder
i kategorin
Cancer:
M80703