NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
561 Västmanland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 27 0.4% 3 0.0% 1 0.0% . . . . 1 0.0% 5975 99.5% 6007 100.0%
ASCUS 66 13.4% 87 17.7% 42 8.5% 1 0.2% 1 0.2% 11 2.2% 284 57.7% 492 100.0%
LSIL 17 6.7% 65 25.5% 48 18.8% . . 2 0.8% 5 2.0% 118 46.3% 255 100.0%
Körtelcellsatypi 1 14.3% 2 28.6% . . . . 1 14.3% . . 3 42.9% 7 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 6.7% 1 6.7% 6 40.0% 1 6.7% . . 1 6.7% 5 33.3% 15 100.0%
ASC-H 3 7.7% 4 10.3% 24 61.5% 2 5.1% . . 2 5.1% 4 10.3% 39 100.0%
HSIL 1 2.0% 1 2.0% 42 84.0% 1 2.0% 1 2.0% 1 2.0% 3 6.0% 50 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 1 100.0% . . . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 2 50.0% . . 2 50.0% . . . . 4 100.0%
Totalt 116 1.7% 163 2.4% 165 2.4% 6 0.1% 7 0.1% 21 0.3% 6392 93.0% 6870 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403