NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
571 Dalarna

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 23 0.4% 11 0.2% 2 0.0% . . . . 1 0.0% 5756 99.4% 5793 100.0%
ASCUS 33 5.5% 267 44.4% 87 14.5% 1 0.2% . . 1 0.2% 213 35.4% 602 100.0%
LSIL 28 4.5% 316 51.1% 142 22.9% 1 0.2% . . 2 0.3% 130 21.0% 619 100.0%
Körtelcellsatypi 8 24.2% 10 30.3% 6 18.2% 6 18.2% 2 6.1% . . 1 3.0% 33 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . 6 54.5% 4 36.4% . . . . . . 1 9.1% 11 100.0%
ASC-H 12 5.2% 96 41.2% 114 48.9% 4 1.7% 1 0.4% . . 6 2.6% 233 100.0%
HSIL 1 0.6% 28 16.5% 130 76.5% 3 1.8% 4 2.4% . . 4 2.4% 170 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Totalt 105 1.4% 734 9.8% 486 6.5% 15 0.2% 7 0.1% 4 0.1% 6111 81.9% 7462 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403