NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
621 Västernorrland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 76 0.5% 3 0.0% . . . . 1 0.0% . . 14051 99.4% 14131 100.0%
ASCUS 99 14.5% 47 6.9% 33 4.8% . . 1 0.1% 7 1.0% 495 72.6% 682 100.0%
LSIL 51 24.2% 41 19.4% 29 13.7% . . . . 5 2.4% 85 40.3% 211 100.0%
Körtelcellsatypi 24 68.6% 1 2.9% 4 11.4% . . 1 2.9% 1 2.9% 4 11.4% 35 100.0%
Atypi av oklar celltyp 13 81.3% . . 3 18.8% . . . . . . . . 16 100.0%
ASC-H 22 36.7% 8 13.3% 29 48.3% 1 1.7% . . . . . . 60 100.0%
HSIL 12 15.6% 3 3.9% 61 79.2% . . . . . . 1 1.3% 77 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . 1 25.0% . . 1 25.0% 1 25.0% . . 1 25.0% 4 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Totalt 297 2.0% 104 0.7% 160 1.1% 2 0.0% 4 0.0% 13 0.1% 14637 96.2% 15217 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M83803