NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
621 Västernorrland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 38 0.8% 4 0.1% 2 0.0% . . . . . . 4753 99.1% 4797 100.0%
ASCUS 148 33.0% 59 13.1% 22 4.9% 1 0.2% . . 5 1.1% 214 47.7% 449 100.0%
LSIL 86 35.7% 58 24.1% 16 6.6% 1 0.4% . . . . 80 33.2% 241 100.0%
Körtelcellsatypi 12 46.2% 3 11.5% 5 19.2% 5 19.2% 1 3.8% . . . . 26 100.0%
Atypi av oklar celltyp 5 71.4% 1 14.3% 1 14.3% . . . . . . . . 7 100.0%
ASC-H 13 20.3% 9 14.1% 39 60.9% . . 1 1.6% 2 3.1% . . 64 100.0%
HSIL 3 4.8% 4 6.5% 51 82.3% 4 6.5% . . . . . . 62 100.0%
Totalt 305 5.4% 138 2.4% 136 2.4% 11 0.2% 2 0.0% 7 0.1% 5047 89.4% 5646 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403