NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
631 Jämtland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 43 1.0% 3 0.1% 1 0.0% . . . . 1 0.0% 4412 98.9% 4460 100.0%
ASCUS 93 35.9% 35 13.5% 23 8.9% . . . . 2 0.8% 106 40.9% 259 100.0%
LSIL 30 28.6% 30 28.6% 15 14.3% . . . . 2 1.9% 28 26.7% 105 100.0%
Körtelcellsatypi 5 55.6% 1 11.1% 1 11.1% 2 22.2% . . . . . . 9 100.0%
Atypi av oklar celltyp 2 66.7% . . 1 33.3% . . . . . . . . 3 100.0%
ASC-H 7 21.2% 3 9.1% 19 57.6% 1 3.0% 1 3.0% 1 3.0% 1 3.0% 33 100.0%
HSIL 1 2.8% . . 32 88.9% 1 2.8% 2 5.6% . . . . 36 100.0%
Totalt 181 3.7% 72 1.5% 92 1.9% 4 0.1% 3 0.1% 6 0.1% 4547 92.7% 4905 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403