NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
641 Västerbotten

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 93 0.6% 3 0.0% 1 0.0% . . . . 1 0.0% 16108 99.4% 16206 100.0%
ASCUS 159 18.6% 51 6.0% 23 2.7% 1 0.1% . . 9 1.1% 612 71.6% 855 100.0%
LSIL 86 26.4% 70 21.5% 46 14.1% . . . . 3 0.9% 121 37.1% 326 100.0%
Körtelcellsatypi 8 50.0% . . 4 25.0% 1 6.3% . . 1 6.3% 2 12.5% 16 100.0%
Atypi av oklar celltyp 4 33.3% 1 8.3% 3 25.0% . . . . 1 8.3% 3 25.0% 12 100.0%
ASC-H 6 30.0% 3 15.0% 9 45.0% . . . . 1 5.0% 1 5.0% 20 100.0%
HSIL 9 14.1% 4 6.3% 46 71.9% 2 3.1% 2 3.1% 1 1.6% . . 64 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . 2 100.0% . . . . . . . . 2 100.0%
Totalt 365 2.1% 132 0.8% 134 0.8% 4 0.0% 2 0.0% 17 0.1% 16847 96.3% 17501 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder
i kategorin
Cancer:
M80703