NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
651 Norrbotten

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 48 0.4% 7 0.1% . . . . . . 1 0.0% 12461 99.6% 12517 100.0%
ASCUS 36 7.8% 44 9.5% 39 8.4% 1 0.2% . . 1 0.2% 343 73.9% 464 100.0%
LSIL 25 9.8% 65 25.5% 68 26.7% . . 1 0.4% 1 0.4% 95 37.3% 255 100.0%
Körtelcellsatypi 2 33.3% 1 16.7% 1 16.7% 1 16.7% . . . . 1 16.7% 6 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . 2 66.7% . . . . 1 33.3% . . 3 100.0%
ASC-H 1 5.6% 3 16.7% 10 55.6% 2 11.1% 1 5.6% . . 1 5.6% 18 100.0%
HSIL 4 9.8% 2 4.9% 33 80.5% . . 1 2.4% . . 1 2.4% 41 100.0%
Totalt 116 0.9% 122 0.9% 153 1.2% 4 0.0% 3 0.0% 4 0.0% 12902 97.0% 13304 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder
i kategorin
Cancer:
M80703