NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
651 Norrbotten

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 24 0.5% 9 0.2% 3 0.1% . . . . . . 4438 99.2% 4474 100.0%
ASCUS 65 19.3% 57 17.0% 50 14.9% . . . . . . 164 48.8% 336 100.0%
LSIL 43 16.3% 66 25.0% 49 18.6% . . 1 0.4% . . 105 39.8% 264 100.0%
Körtelcellsatypi . . 1 25.0% . . 2 50.0% 1 25.0% . . . . 4 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . 2 100.0% . . . . . . . . 2 100.0%
ASC-H 3 12.0% 6 24.0% 14 56.0% . . . . . . 2 8.0% 25 100.0%
HSIL 2 3.2% 4 6.3% 52 82.5% . . 2 3.2% . . 3 4.8% 63 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 3 75.0% . . 1 25.0% . . . . 4 100.0%
Totalt 137 2.6% 143 2.8% 174 3.4% 2 0.0% 5 0.1% . . 4712 91.1% 5173 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403