NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
777 Skåne

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 80 0.7% 12 0.1% 5 0.0% . . . . 3 0.0% 11013 99.1% 11113 100.0%
ASCUS 631 29.3% 285 13.3% 101 4.7% 3 0.1% 1 0.0% 32 1.5% 1097 51.0% 2150 100.0%
LSIL 264 21.3% 293 23.6% 171 13.8% 4 0.3% 1 0.1% 32 2.6% 474 38.3% 1239 100.0%
Körtelcellsatypi 7 31.8% 2 9.1% . . 6 27.3% . . 2 9.1% 5 22.7% 22 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 33.3% . . . . . . . . . . 2 66.7% 3 100.0%
ASC-H 22 14.8% 26 17.4% 93 62.4% 1 0.7% 1 0.7% 1 0.7% 5 3.4% 149 100.0%
HSIL 13 8.4% 8 5.2% 114 73.5% 6 3.9% 5 3.2% 2 1.3% 7 4.5% 155 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . 1 11.1% . . 6 66.7% 2 22.2% . . . . 9 100.0%
Totalt 1018 6.9% 627 4.2% 484 3.3% 26 0.2% 10 0.1% 72 0.5% 12603 84.9% 14840 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80703, M80706, M81403