NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
777 Skåne

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 87 0.5% 3 0.0% 3 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 17176 99.4% 17272 100.0%
ASCUS 755 29.4% 219 8.5% 90 3.5% 9 0.4% 2 0.1% 39 1.5% 1454 56.6% 2568 100.0%
LSIL 351 24.7% 264 18.6% 143 10.0% 3 0.2% 2 0.1% 31 2.2% 629 44.2% 1423 100.0%
Körtelcellsatypi 9 47.4% . . 1 5.3% 6 31.6% 1 5.3% . . 2 10.5% 19 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 60.0% . . 1 20.0% . . . . . . 1 20.0% 5 100.0%
ASC-H 24 15.2% 31 19.6% 77 48.7% 3 1.9% 1 0.6% 2 1.3% 20 12.7% 158 100.0%
HSIL 7 3.7% 15 8.0% 138 73.4% 2 1.1% 3 1.6% 4 2.1% 19 10.1% 188 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 6 85.7% 1 14.3% . . . . 7 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Totalt 1236 5.7% 532 2.5% 453 2.1% 30 0.1% 12 0.1% 77 0.4% 19301 89.2% 21641 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M85603