NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
Hela Riket

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1757 1.1% 661 0.4% 259 0.2% 11 0.0% 10 0.0% 82 0.1% 150658 98.2% 153438 100.0%
ASCUS 4165 24.3% 3642 21.2% 1707 9.9% 48 0.3% 24 0.1% 256 1.5% 7322 42.7% 17164 100.0%
LSIL 1670 20.0% 2501 30.0% 1449 17.4% 12 0.1% 11 0.1% 138 1.7% 2552 30.6% 8333 100.0%
Körtelcellsatypi 84 25.0% 53 15.8% 81 24.1% 59 17.6% 27 8.0% 8 2.4% 24 7.1% 336 100.0%
Atypi av oklar celltyp 35 26.5% 20 15.2% 50 37.9% 6 4.5% 6 4.5% 4 3.0% 11 8.3% 132 100.0%
ASC-H 204 14.1% 255 17.6% 862 59.7% 16 1.1% 26 1.8% 9 0.6% 73 5.1% 1445 100.0%
HSIL 113 5.6% 207 10.3% 1471 73.0% 36 1.8% 62 3.1% 11 0.5% 115 5.7% 2015 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom 2 3.4% 4 6.9% 5 8.6% 25 43.1% 13 22.4% . . 9 15.5% 58 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 10 58.8% . . 6 35.3% . . 1 5.9% 17 100.0%
Totalt 8030 4.4% 7343 4.0% 5895 3.2% 213 0.1% 185 0.1% 508 0.3% 160765 87.9% 182939 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80009, M80413, M80703, M80706, M81403, M82003, M85603