NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2019
Hela Riket

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1603 0.6% 371 0.1% 140 0.1% 5 0.0% 14 0.0% 56 0.0% 265442 99.2% 267631 100.0%
ASCUS 3422 18.9% 3310 18.3% 1701 9.4% 35 0.2% 25 0.1% 296 1.6% 9326 51.5% 18115 100.0%
LSIL 1331 16.5% 2386 29.5% 1454 18.0% 12 0.1% 10 0.1% 165 2.0% 2718 33.7% 8076 100.0%
Körtelcellsatypi 109 27.6% 63 15.9% 98 24.8% 65 16.5% 28 7.1% 4 1.0% 28 7.1% 395 100.0%
Atypi av oklar celltyp 49 28.0% 24 13.7% 61 34.9% 9 5.1% 7 4.0% 5 2.9% 20 11.4% 175 100.0%
ASC-H 186 12.3% 346 22.8% 843 55.5% 21 1.4% 19 1.3% 19 1.3% 84 5.5% 1518 100.0%
HSIL 159 6.2% 266 10.3% 1927 74.7% 41 1.6% 66 2.6% 15 0.6% 105 4.1% 2579 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom 3 4.3% 2 2.9% 9 12.9% 35 50.0% 15 21.4% . . 6 8.6% 70 100.0%
Adenocarcinom . . . . 2 33.3% 1 16.7% 1 16.7% 1 16.7% 1 16.7% 6 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer 2 3.9% 2 3.9% 27 52.9% . . 17 33.3% 1 2.0% 2 3.9% 51 100.0%
Totalt 6864 2.3% 6770 2.3% 6262 2.1% 224 0.1% 203 0.1% 562 0.2% 277732 93.0% 298617 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403, M81406, M81409, M83803, M83806, M84006, M85603