NKCx - Antal/Andel kvinnor med negativa cellprov 0.5-3.5 år före CIN3/AIS
respektive 3.5-10.5 år före Invasiv cancer

  Diagnos CIN3/AIS 2019 Diagnos Invasiv cancer 2019
Lab Antal
diagnosticerade
kvinnor
Antal
kvinnor
med
cellprov
Andel
med
cellprov
Antal
cellprov
medel
Antal
diagnosticerade
kvinnor
Antal
kvinnor
med
cellprov
Andel
med
cellprov
Antal
cellprov
medel
051 S:t Göran 485 191 39.4% 1.1 5 3 60.0% 1.3
088 (081) Huddinge 1660 634 38.2% 1.2 111 60 54.1% 1.7
091 Huvudstad Stockholm 430 146 34.0% 1.1 6 2 33.3% 1.0
121 Uppsala 585 181 30.9% 1.3 38 24 63.2% 1.6
131 Eskilstuna 214 72 33.6% 1.1 17 12 70.6% 1.8
211 Linköping 749 264 35.2% 1.2 31 21 67.7% 1.8
231 Jönköping 450 139 30.9% 1.2 14 8 57.1% 2.3
241 Växjö 217 70 32.3% 1.1 12 7 58.3% 1.4
251 Kalmar 371 152 41.0% 1.2 10 6 60.0% 2.2
271 Karlskrona 188 61 32.4% 1.3 8 5 62.5% 2.6
281 Kristianstad 217 54 24.9% 1.1 5 2 40.0% 1.5
301 Malmö 289 84 29.1% 1.1 18 12 66.7% 1.9
411 Lund 488 125 25.6% 1.0 45 25 55.6% 1.8
421 Halmstad 272 111 40.8% 1.2 31 21 67.7% 1.8
431 Helsingborg 338 90 26.6% 1.0 7 5 71.4% 2.6
501 Göteborg 1034 295 28.5% 1.2 67 33 49.3% 2.5
511 Trollhättan 240 79 32.9% 1.2 8 2 25.0% 2.0
521 Borås 348 98 28.2% 1.2 8 7 87.5% 2.3
531 Skövde 636 218 34.3% 1.2 24 18 75.0% 2.3
541 Karlstad 459 176 38.3% 1.1 17 9 52.9% 2.2
551 Örebro 430 156 36.3% 1.2 17 10 58.8% 2.2
561 Västerås 331 90 27.2% 1.2 14 7 50.0% 1.4
571 Dalarna 816 296 36.3% 1.1 19 11 57.9% 1.8
611 Gävle 243 107 44.0% 1.1 17 7 41.2% 2.1
621 Sundsvall 225 71 31.6% 1.2 12 8 66.7% 1.4
631 Jämtland 214 57 26.6% 1.2 7 5 71.4% 1.4
641 Umeå 290 74 25.5% 1.0 16 11 68.8% 1.6
651 Sunderby 285 75 26.3% 1.1 17 9 52.9% 1.7
851 Medilab 632 273 43.2% 1.2 14 6 42.9% 1.8
Total 13136 4439 33.8% 1.2 615 356 57.9% 1.9

NOT: Endast histopatologiskt utfall år 2019 från cervix (T83) medräknat.
Detta är uppgifter för laboratoriernas kvalitetsarbete (s.k.audit), där man söker fram och eftergranskar de tidigare cytologiska proven från kvinnor som senare fått en dysplasi eller cancer. Screeningen bygger på upprepade prover inom givna intervall. Procentsiffran anger inte hur många fall av dysplasi eller cancer som 'missats' av screeningen, utan hur stor andel av kvinnorna med dysplasi eller cancer som någon gång under de senaste screening-intervallen haft ett cellprov som skulle kunna ingå i en audit.
Uppdaterad 01OCT2020 17:03:26