NKCx - Antal/Andel kvinnor med negativa cellprov 0.5-3.5 år före CIN3/AIS
respektive 3.5-10.5 år före Invasiv cancer

  Diagnos CIN3/AIS 2020 Diagnos Invasiv cancer 2020
Lab Antal
diagnosticerade
kvinnor
Antal
kvinnor
med
cellprov
Andel
med
cellprov
Antal
cellprov
medel
Antal
diagnosticerade
kvinnor
Antal
kvinnor
med
cellprov
Andel
med
cellprov
Antal
cellprov
medel
051 St Göran 144 54 37.5% 1.0 9 3 33.3% 1.3
088 SLL 187 73 39.0% 1.1 119 54 45.4% 1.8
091 Huvudsta 215 85 39.5% 1.1 7 3 42.9% 1.3
121 Uppsala 30 14 46.7% 1.4 29 19 65.5% 2.7
131 Sörmland 123 44 35.8% 1.3 22 11 50.0% 1.5
211 Östergötland 87 25 28.7% 1.2 32 22 68.8% 1.6
231 Jönköping 90 22 24.4% 1.1 23 15 65.2% 1.7
241 Kronoberg 34 7 20.6% 1.0 8 3 37.5% 1.0
251 Kalmar 12 5 41.7% 1.0 13 10 76.9% 2.0
271 Blekinge 26 5 19.2% 1.2 6 3 50.0% 1.3
281 Kristianstad 11 5 45.5% 1.6 6 3 50.0% 1.7
301 Malmö 20 8 40.0% 1.4 13 7 53.8% 2.0
411 Lund 25 8 32.0% 1.3 30 19 63.3% 1.5
421 Halland 79 28 35.4% 1.0 7 4 57.1% 1.5
431 Helsingborg 18 10 55.6% 1.0 16 10 62.5% 2.0
501 Sahlgrenska 419 123 29.4% 1.1 71 48 67.6% 2.0
511 Trollhättan 47 12 25.5% 1.1 19 9 47.4% 2.1
521 Borås 136 31 22.8% 1.1 22 14 63.6% 1.8
531 Skövde 180 54 30.0% 1.3 18 7 38.9% 2.0
541 Värmland 73 19 26.0% 1.2 19 14 73.7% 2.0
551 Örebro 48 13 27.1% 1.2 23 8 34.8% 2.5
561 Västmanland 17 7 41.2% 1.1 3 3 100.0% 2.0
571 Dalarna 48 16 33.3% 1.0 14 6 42.9% 1.5
611 Gävleborg 42 20 47.6% 1.2 21 4 19.0% 1.5
621 Västernorrland 71 21 29.6% 1.2 13 5 38.5% 1.8
631 Jämtland 36 9 25.0% 1.0 9 7 77.8% 1.7
641 Västerbotten 44 14 31.8% 1.1 11 5 45.5% 1.2
651 Norrbotten 86 20 23.3% 1.0 11 5 45.5% 2.0
851 Synlab 64 20 31.3% 1.3 17 5 29.4% 1.6
Total 2412 772 32.0% 1.1 611 326 53.4% 1.8

NOT: Endast histopatologiskt utfall år 2020 från cervix (T83) medräknat.
Detta är uppgifter för laboratoriernas kvalitetsarbete (s.k.audit), där man söker fram och eftergranskar de tidigare cytologiska proven från kvinnor som senare fått en dysplasi eller cancer. Screeningen bygger på upprepade prover inom givna intervall. Procentsiffran anger inte hur många fall av dysplasi eller cancer som 'missats' av screeningen, utan hur stor andel av kvinnorna med dysplasi eller cancer som någon gång under de senaste screening-intervallen haft ett cellprov som skulle kunna ingå i en audit.
Uppdaterad 20MAY2021 14:18:32