NKCx - Cell+Hpv prover 2019 Åldersgrupp 23-70
Cytologi och Mikrobiologi HPV prov inkluderade

Län Antal cellprov Andel inom
organiserad
cellprovtagning (%)
Stockholm 178983 74
Uppsala 28806 62
Södermanland 18397 77
Östergötland 35471 80
Jönköping 26610 80
Kronoberg 17645 69
Kalmar 19506 76
Gotland 3962 77
Blekinge 12178 63
Skåne 111849 74
Halland 28511 83
Västra Götaland 139321 77
Värmland 22235 70
Örebro 25638 84
Västmanland 23162 85
Dalarna 25361 77
Gävleborg 21506 77
Västernorrland 19405 82
Jämtland 10285 71
Västerbotten 23132 76
Norrbotten 16746 78
Hela Landet 808709 76

Uppdaterad 01SEP2020 14:07:42