NKCx - Cell+Hpv prover 2020 Åldersgrupp 23-70
Cytologi och Mikrobiologi HPV prov inkluderade

Län Antal cellprov Andel inom
organiserad
cellprovtagning (%)
Stockholm 112243 56
Uppsala 27235 69
Södermanland 19718 81
Östergötland 30461 76
Jönköping 25640 80
Kronoberg 15006 43
Kalmar 17209 78
Gotland 2710 56
Blekinge 11614 53
Skåne 99868 72
Halland 27925 85
Västra Götaland 125933 76
Värmland 23732 75
Örebro 19140 77
Västmanland 17906 79
Dalarna 20903 73
Gävleborg 18913 70
Västernorrland 18731 82
Jämtland 9951 74
Västerbotten 21170 76
Norrbotten 12601 77
Hela Landet 678609 71

Uppdaterad 12MAY2021 8:56:12