NKCx - Cell+Hpv prover 2021 Åldersgrupp 23-70
Cytologi och Mikrobiologi HPV prov inkluderade

Län Antal cellprov Andel inom
organiserad
cellprovtagning (%)
Stockholm 223700 74
Uppsala 34426 74
Södermanland 25351 87
Östergötland 34742 78
Jönköping 33254 66
Kronoberg 24668 46
Kalmar 19022 78
Gotland 4761 70
Blekinge 11787 70
Skåne 112340 74
Halland 25988 81
Västra Götaland 153652 80
Värmland 24736 79
Örebro 21385 78
Västmanland 22886 83
Dalarna 23458 78
Gävleborg 19922 75
Västernorrland 21953 84
Jämtland 11285 83
Västerbotten 23780 83
Norrbotten 19959 87
Hela Landet 893055 76

Uppdaterad 10MAY2022 16:36:38