NKCx - Cell+Hpv prover 2022 Åldersgrupp 23-70
Cytologi och Mikrobiologi HPV prov inkluderade

Län Antal cellprov Andel inom
organiserad
cellprovtagning (%)
Stockholm 213606 76
Uppsala 29216 68
Södermanland 16986 98
Östergötland 34581 79
Jönköping 32986 75
Kronoberg 20028 44
Kalmar 19268 79
Gotland 4388 75
Blekinge 9085 66
Skåne 113855 73
Halland 26822 84
Västra Götaland 131565 78
Värmland 21676 74
Örebro 19696 75
Västmanland 23203 74
Dalarna 24784 80
Gävleborg 21634 83
Västernorrland 18313 82
Jämtland 11160 93
Västerbotten 21347 78
Norrbotten 17426 85
Hela Landet 831625 76

Uppdaterad 24MAR2023 14:15:28