Data leverans till

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)

Vi samlar in data t.om. 2022 till Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx).

Allteftersom vi tar emot data uppdateras Status-sidan för datainsamlingen!