Data leverans till

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)

Vi har samlat in data t.om. 2019 till Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx).

Allteftersom vi tar emot data uppdateras Status-sidan för datainsamlingen.