Data leverans till

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)

Vi har samlat in data t.om. året 2022 till Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx).

Bifogar länken till Status-sidan för mer information om leverans av data!